Gizlilik Beyanı

 

Tanımlar
Aşağıdaki tanımlar, bu gizlilik beyanında aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıda yer alan anlamlarda kullanılır.

Gizlilik beyanı:        
İşbu gizlilik beyanı.
Kullanıcı                           
Kişisel verileri işlenen gerçek kişi. İşlenen kişisel veriler bu gerçek kişiye aittir.
Kişisel veriler:              
Kullanıcının kimliğini belirten ve/veya bir kullanıcıya bağlanabilen bütün veriler ve bilgiler.  
Veri sorumlusu:         
Van der Knaap Holding ve ona bağlı olup, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün uygulama kapsamına giren ve kullanıcının verilerini kullanıp kişisel verilerin işlenmesinin amacını ve yöntemini tespit eden bütün grup kuruluşları (bundan sonra Van der Knaap olarak anılacaktır).
GVKT: 
Kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek kişilerin korunması ile kişisel verilerin serbest dolaşımını düzenleyen ve ayrıca 95/46/AT sayılı direktifi ilga eden Avrupa Birliği Parlementosu ve Kurulu’nun 27 Nisan 2016 tarih (AB) 2016/679 nolu tüzüğü (Genel Veri Koruma Tüzüğü).
İşleme:                 
Kişisel verilerin tek veya topluca işlenmesi ile ilgili yapılan işlemler veya bir işlemler zinciri; kişisel verileri toplamak, kayda almak, düzenlemek, organize etmek, kaydetmek, güncelleştirmek, değiştirmek, talep etmek, incelemek, kullanmak, iletmek yoluyla paylaşmak, yayılmak veya farklı bir şekilde başka birinin kullanımına sunmak, sıralamak veya birleştirmek, ulaşıma kapatmak, silmek veya yok etmek gibidir.
Web sitesi:                     
www.vanderknaap.info

1.         Genel bilgi
Bu gizlilik beyanında Van der Knaap’ın kullanıcılarının kişisel verilerini hangi ilkelere göre ve nasıl idare ettiği anlatılır. Kullanıcının Van der Knaap’a verdiği kişisel veriler ve bilgi her zaman Van der Knaap tarafından özen ile ve gizlilik prensibine uygun bir şekilde saklanır. Bu gizlilik beyanı, Van der Knaap Holding’e bağlı şirketlerin işlediği bütün kişisel veriler için geçerlidir.

2.         Veri sorumlusu
Van der Knaap Holding ve ona bağlı olup GVKT’nin uygulama kapsamına giren bütün grup kuruluşları, kişisel verilerin işlenmesinde sorumludur.

Van der Knaap’in merkezi Hollanda’da Bovendijk 50, 2295 RZ Kwintsheul (Posta Kutusu 136, 2290 AC Wateringen) adresinde bulunmaktadır.

Van der Knaap Holding, Hollanda’da yerleşik bulunan değişik şirketlerden oluşmaktadır.  Şu şirketler Van der Knaap Grubu’nun içinde yer almaktadır: P. en R. Holding B.V., Holland Potgrond B.V., Van der Knaap-Interterra B.V., P en R. Trade B.V., Van der Knaap Diensten B.V., Van der Knaap-Retail B.V., Van der Knaap-Braam B.V., Van der Knaap Beheer B.V., Fertilisers Production B.V., Forteco B.V., Van der Knaap-van Egmond B.V., Van der Knaap Organic Systems B.V., Van der Knaap Organic Fertilisers B.V., Forteco Services B.V., Forteco Organic Systems VOF, Forteco Organic Fertilisers VOF, Natural Start B.V. ve P. ve R. International B.V.

Van der Knaap Grubu’nun, Hollanda’da bulunan grup şirketlerinin yanı sıra Hollanda dışında yerleşik olan grup şirketleri de vardır. Hollanda dışında bulunarak GVKT’nin uygulama kapsamına giren ve kullanıcıların verilerinin işlenmesinde sorumluluk taşıyan grup şirketleri şudur:  Van der Knaap Substrates OÜ., Van der Knaap Eesti OÜ., Growrite Substrates (Hindistan) PVT Ltd. ve Growrite DR SRL.

3.         Kişisel veriler
Van der Knaap tarafından işlenen kişisel veriler şudur: ad ve soyadı, cinsiyet, adres, posta kodu, yerleşim yeri, e-posta adresi, telefon numarası, müşteri numarası, banka hesap numarası, ödeme şartları, alışveriş geçmişi, şikayetler kaydı ve siparişin tamamlanması için gerekli olan diğer bilgiler. 

4.         Kişisel verilerin işlemesinin amacı
Van der Knaap, kullanıcı tarafından belirli bir amacın doğrultusunda verilen kişisel verileri sadece şu amaçlar için kullanır:

 • Kullanıcının Van der Knaap’tan ürünler veya hizmetler hakkında bilgi istediği durumda, Van der Knaap kişisel verileri talebe yanıt vermek için ve teklif sürecinde kullanır;
 • Kullanıcının sipariş verdiği veya görevlendirme yaptığı durumda, Van der Knaap kişisel verileri siparişi ve/veya görevlendirmeyi yerine getirmek için kullanır;
 • Kullanıcının sipariş verdiği veya görevlendirme yaptığı durumda, Van der Knaap kişisel verileri finansal işlemleri gerçekleştirmek için kullanır;
 • Kullanıcı ile Van der Knaap arasında bir anlaşmanın yapılması durumunda, Van der Knaap kişisel verileri bu anlaşmayı gerçekleştirmek ve yerine getirmek için kullanır;
 • Kullanıcının e-bültene kayıt olması durumunda, Van der Knaap kişisel verileri e-bülteni kullanıcıya göndermek için kullanır;
 • Kullanıcının Van der Knaap’ın ürünleri ve/veya hizmetleri hakkında şikayeti varsa, Van der Knaap kişisel verileri şikayeti incelemek ve sonuçlandırmak için kullanır;
 • Kullanıcının Van der Knaap’a iş başvurusu yaptığı durumda, Van der Knaap kişisel verileri seçme ve müracaat prosedürlerinde kullanır;
 • Kullanıcın bir çalıştaya, seminere, bilgi alışveriş seansına, toplantıya, fabrikayı gezdirme faaliyetine, fuara ve/veya diğer (ticari) aktivitelere katılmak için kişisel verilerini verdiği durumda, Van der Knaap kişisel verileri bu aktiviteleri organize etmek, örneğin davetiyeler göndermek, ilgili aktivite hakkında bilgi göndermek ve/veya aktiviteye ilişkin belgeler göndermek için kullanır.


5.   Kişisel verilerin işlenmesinin dayandığı hukuki nedenler
Kişisel veriler Van der Knaap tarafından aşağıdaki hukuki nedenlere dayanılarak işlenir:

 • Kullanıcı açıkça kişisel verilerinin işlenmesini onayladı;
 • Kişisel verilerin işlenmesi, Van der Knaap ve kullanıcı arasında yapılan bir anlaşmayı yerine getirmek için bir zorunluluk;
 • Verilerin işlenmesi, yasal yükümlülük gereği bir zorunluluk;
 • Verilerin işlenmesi, kullanıcının menfaatlerini korumak için bir zorunluluk.


6.         Kişisel Verilerin Üçüncü Kişiye Aktarımı
Van der Knaap kullanıcının kişisel verilerini ödünç vermez, kiralamaz, satmaz ve üçüncü kişilere vermez ya da herhangi bir şekilde açıklamaz.

Van der Knaap kullanıcılarının kişisel verilerini üçüncü kişilere vermez, şu durumlar hariç:  

 • Kişisel veriler, Van der Knaap’ın bu gizlilik beyanında sıralanan amaçlar için görevlendirdiği işletmen ile, icra edilecek çalışmalara ilişkin yeterince teknik ve yapısal güvenlik önlemleri konusunda güvence içeren bir anlaşmanın yapılması şartıyla paylaşılır;
 • Van der Knaap yasal yükümlülükler gereği bunu yapmak zorunda ise, kişisel veriler yetkili makamlara verilir.


7.         Saklama süresi
Van der Knaap, mevzuat gereği bunu yapmaya yükümlü olmadıkça kullanıcının kişisel verileri gereğinden daha uzun bir süre saklamaz.

Kişisel verilerin saklanmasına artık gerek duymadığı takdirde kişisel veriler hemen silinir.


8.         Özel hayatın gizliliği hakkı
Kullanıcı, kişisel verilerini inceleme, düzeltme, aktarma, tashih etme, tamamlama ve silme haklarına sahiptir. Kullanıcının bunun yanı sıra unutulma hakkı da vardır.

Kullanıcının, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda bilgi alma, kısıtlama isteme ve itirazda bulunma hakkı vardır.

Kullanıcı yukarıda belirtilen hakların birini kullanmak istiyorsa, e-posta göndererek (e-posta adresi: vdk@vanderknaap.info) veya telefon açarak (telefon no. +31 (0)174 296606) Van der Knaap ile iletişime geçebilir.

Kullanıcı talebini mektup ile iletmek istiyorsa, mektubunu aşağıdaki adrese gönderebilir:

Van der Knaap Diensten B.V.
Bovendijk 50
2295 RZ Kwintsheul 

Kullanıcının yukarıdaki konularla ilgili talebi, Van der Knaap’ın eline geçtikten sonra en geç bir ay içinde işleme alınır ve sonuca bağlanır.

Kullanıcı her zaman Kişisel Veriler Yetkili Makamı’na kişisel verilerinin kullanılması ve işlenmesi konusunda şikayette bulunabilir.


9.         E-bülten
E-bültenimizi almak için kullanıcı bir başvuru formu doldurabilir veya web sitemiz üzerinden ya da e-posta göndererek (e-posta adresi: marcom@vanderknaap.info) kayıt olabilir.

E-bültenimizde kullanıcıya en son haberler verilir ve Van der Knaap’ın ürünleri ile hizmetlerindeki son gelişmeler ve inovasyonlar bildirilir.

E-bültenimiz e-posta yoluyla kullanıcıya gönderilir.

Kullanıcı istediği an, e-bültenin altında bulunan bir bağlantıya tıklayarak veya e-posta göndererek (e-posta adresi: marcom@vanderknaap.info) e-bülten üyeliğinden çıkabilir. Kullanıcı bunu yaptıktan sonra yeni bildirimler almayacaktır.

Kullanıcının e-bültenle ilgili başka soruları varsa, bunları e-posta ile iletebilir (e-posta adresi: marcom@vanderknaap.info)


10.       Çerezler
Kullanıcı web sitesini ziyaret ettiği zaman Van der Knaap kullanıcının kişisel verileri ve web sitesini kullanım şekli ile ilgili bilgiler çerezler aracılığıyla toplayabilir.

Van der Knaap sadece işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır.

Van der Knaap’ın çerezler aracılığıyla topladığı kişisel veriler ve bilgiler sadece işlevsel ve analitik amaçla kullanılır. Van der Knaap istatistikler toplamak için Google Analytics programından faydalanır.  

Van der Knaap çerezler aracılığıyla şu kişisel veriler ve bilgileri toplar:

 • Kullanıcının web sitesinde gezinme şekli ve tıklama hareketleri;
 • Kullanıcın web sitesine ziyaretlerinin sayısı;
 • Referrer (kullanıcının hangi kaynaktan web sitesine girdiği);
 • Kullanıcının kullandığı web tarayıcı;
 • Kullanıcının web sitesine girdiği saat ve kaldığı süre;
 • Kullanıcının hangi sayfaları ziyaret ettiği;
 • Kullanıcının hangi ülkeden web sitesini ziyaret ettiği.

 Van der Knaap topladığı bilgileri şu amaçla kullanır:

 • Web sitesini ziyaret eden kişilerin sayısını ve ne tür ziyaretçiler olduklarını öğrenmek için;
 • Web sitesini ziyaret eden kişileri, konversiyon sağlayan ve sağlamayan kişilerin arasındaki farkları kategori etmek amacıyla kümelere ayırmak için;
 • Kullanıcıların web sitesini kullanım şekillerini analiz etmek, web sitesini optimize etmek ve web sitesinin özelliklerini geliştirmek için;
 • Reklam kampanyalarının stratejilerini daha sofistike etmek ve optimize etmek için.

Kullanıcının çerezlerin kullanımına karşı itirazı varsa, tarayıcısının ayarlarını değiştirebilir.

11.       Güvenlik
Van der Knaap, kullanıcının kişisel verilerini kaybolma, hukuksuz işlenme, yok edilme ve/veya zarara karşı korumak için uygun teknik ve yapısal önlemler almıştır.

12.       Değişiklikler yapma
Van der Knaap’ın bu gizlilik beyanında değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Her değişiklik bu sayfada ilan edilecektir.

Van der Knaap, kullanıcının bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmesi ve değişikliklerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesini tavsiye eder. Şimdiki gizlilik beyanı 24 Mayıs 2018 tarihinde güncelleştirilmiştir. 

13.       İletişim
Kullanıcı, bu gizlilik beyanı ile ilgili sorular ve diğer konular için e-posta yoluyla (vdk@vanderknaap.info) veya telefon ile (+31 (0)174 296606) Van der Knaap ile iletişime geçebilir.  

> Bizim gizlilik beyanımızı burada PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

Van der Knaap çerezler ve benzer teknolojileri kullanmaktadır. Bu çerezlerle interneti nasıl kullandığınızı takip edebiliriz. Bu bilgiyi sadece web sitemizi optimize etmek ve size ilgi duyabileceğiniz içerik veya ilanlar sunmak amacıyla kullanıyoruz. Bu web sitesine devam etmekle çerezlerin kullanımını kabul etmiş oşursunuz. Daha ayrıntılı bilgi için gizlilik beyanımızı okuyabilirsiniz.